Skip to content

ข่าวสารเกี่ยวกับพลังงาน

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม ปี 2566

  • by

แม้นักท่องเที่ยวจีนจะยังคงฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด แต่ไทยยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีน และหวังที่จะเห็นการฟื้นตัวปีนี้ เราเห็นว่า ตัวเลขประมาณการต่างๆ จากหลายสำนักฯ ที่ออกมา ก็เป็นเพียงการคาดเดาที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า จะมีวิกฤติใหม่ๆ อะไร ผุดขึ้นมาแบบที่เราไม่ทันตั้งรับอีกหรือไม่ เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องมองสถานการณ์ให้ขาด เตรียมกระสุนรับมือไว้ให้ดี… อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเห็นถึงความพร้อม ศักยภาพของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางระดับภูมิภาค โดยรัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าจะเป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดด เพราะการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบิน นอกจากจะมีประโยชน์ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว ยังต่อยอด ผลักดันความก้าวหน้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอื่นอีกด้วย. ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับเศรษฐกิจโตต่ำกว่าที่คาดไว้ ไทยยังเผชิญปัจจัยที่ไม่มั่นคงนักทั้งในและนอกประเทศ… Read More »แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม ปี 2566