Skip to content

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม

หน้าหลัก : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย Thailand Cultural Encyclopedia

  • by

ชาวนาครอบครัวหนึ่งในจังหวัดยโสธร มีแม่กับลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน ลูกเป็นคนขยันไปทำนาแต่เช้ามืดทุกวัน นับวันแม่ยิ่งแก่ชรา จนวันหนึ่งแม่เอาอาหารไปให้ลูกกินสายกว่าทุกวัน ลูกที่กำลังไถนาท่ามกลางอากาศร้อน จึงโมโหมาก ด้วยความหิวจัด บวกกับเห็นว่ากระติบข้าวเหนียวที่แ… 32โปรแกรมเป็นระบบจัดการทรัพย์สินที่ปรับได้ตามผู้ใช้ โดยพัฒนาบนกองซ้อนของLAMP หรือWAMP สภาพแวดล้อมในการผลิตและการพัฒนาใช้CentOS 5.x Linux Server Operating System, Apache Web server, MySQL ในฐานะฐานข้อมูลและPHPในฐานะภาษาพัฒนาหลัก ส่วนการพัฒนาอินเตอร์เฟสที่เพิ่มขึ้นใช้jQuery. 37ประเภทความรู้ที่เป็นชนเผ่าและประเภทย่อยสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่ม… Read More »หน้าหลัก : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย Thailand Cultural Encyclopedia