Skip to content

พื้นที่แลกเปลี่ยนเยาวชน

ครม อนุมัติ ร่าง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ปี 66 70

  • by

กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด  ก… ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ปี sixty seven ดาวน์โหลด  ประกาศรับนักเรี… ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬา ดาวน์โหลด  ประกาศชนิดกี… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19… อ่านต่อ .. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19… อ่านต่อ… Read More »ครม อนุมัติ ร่าง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ปี 66 70