Skip to content

เศรษฐกิจพอเพียง

การเงินการตลาดล่าสุด

  • by

โมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2566 ซึ่งถือเป็นการกลับมาของกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ในทวีปแอฟริกา เกือบ 50 ปีหลังจากเคนยา นาง Nadia FETTAH รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และ Mr. Vincent O. NMEHIELLE เลขาธิการธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (ADB) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในโมร็อกโก ฉบับที่ four (the Africa… Read More »การเงินการตลาดล่าสุด