Skip to content

ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

  • by

สาระน่ารู้เรื่องราวไทย

เมื่อมี “งานพิธี” คือพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้ว “งานฉลอง” ก็ตามมา… นิธิ เอียวศรีวงศ์. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับอาร์โนล์ด ทอยน์บี. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 7(1), 17-34. เขาคลังนอก ศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณศรีเทพราว 2 กม. กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร.

สาระน่ารู้เรื่องราวไทย

มีบ้านต้นไม้อยู่ใกล้กับชิงช้าต้นไม้ใหญ่บ้านต้นไม้มีขนาดแตกต่างกันไปและไม่ใหญ่โดยทั่วไปพวกเขาทั้งหมดถักด้วยกิ่งไม้บาง ๆ มีความละเอียดอ่อนมากและมีความปรารถนาในการวางกรอบและการสำรวจมันควรค่าแก่การเยี่ยมชม ทัวร์. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีความยาว 279 มาตรา นำมาเขียนในสมุดไทยได้ 419 หน้า หรือจำนวน 259 พับครึ่ง… ตามจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณได้ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือช่วงฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี… ดุสิตธานีถือกำเนิดที่พระราชวังสวนดุสิต ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังพญาไท สิ่งก่อสร้างจำลองต่าง ๆ ในดุสิตธานีมีขนาดสูง 2-3 ฟุต เช่น ที่ทำการรัฐบาล บ้านเรือนราษฎร พระราชวัง ศาสนสถาน…

สาระน่ารู้เรื่องราวไทย

“ในฐานะรัฐบาลและประชาชนไทย ผมขอขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลก ที่เห็นคุณค่าของเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นำมาสู่การบรรจุเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ในวันนี้” เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวต่อคณะกรรมการมรดกโลก ที่ได้รับรองบรรจุเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. “คณะราษฎร” คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม… ลงเบี้ย คือ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในอดีตวิธีหนึ่งในการประชุมสภา โดยให้สมาชิกสภานำเบี้ย สีต่าง ๆ ไปใส่ภาชนะที่จัดไว้ซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้หีบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละฉบับ…

ประเทศไทย มักเป็นหนึ่งในลิสรายชื่อของประเทศต่างๆ ที่ได้รับการโหวตหรือจัดอับดับจากสื่อ, นักลงทุน และนักเดินทางจากทุกมุมโลกในเรื่องต่างๆ ประเทศไทยนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าลงทุนอีกด้วย ชื่อเสียงโด่งดังไปไกลข้ามน้ำข้ามทะเล นำพาชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยให้เดินทางมาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุผลนานาประการ และนี่คือ 10 เหตุผลที่ต่างชาติชอบเมืองไทย … พระราชลัญจกร คือ พระตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา… เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา …

สาระน่ารู้เรื่องราวไทย

การศึกษาประวัติศาสตร์ของสกุลดำรงราชานุภาพ. อักษรศาสตร์พิจารณ์, 2(6), 28-44. เสฐียรโกเศศ (นามแฝง). ม.ป.ท., ๒๕๐๒ (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาย ปิณฑะสุต ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (วัดน้อย) วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. เช็คราคาประกันฟรี ใน 60 วิ ราคาดีที่สุดสำหรับทุกคน ทุนประกันสูงคุ้มครองทันที มีแอปเคลมแบบเรียลไทม์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. Health รวมบทความน่ารู้ / กิจกรรมที่น่าสนใจของ สสส.

สาระน่ารู้เรื่องราวไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศมหัศจรรย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้ และมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน.. ภาวะอย่างไรหนอที่เรียกว่าศิวิไลซ์ เมื่อชนชั้นนำประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5 แสวงหาสถานะของตนเองผ่านการเดินทางและพิพิธภัณฑ์ทั้งในและนอกประเทศ. รัฐศาสตร์สาร, 24(2), 1-66. รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา…

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช… ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…