Skip to content

อุบลราชธานี สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ และ กฟผ แถลงพร้อมจัดแข่งขัน อีแกท ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • by

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

สิ้นสุดการรอคอย เตรียมพร้อมลุยสมรภูมิเดือด ก้าวแรกสู่ชิงแชมป์โลก. ส่องเทรนด์วงการเกมย้อนหลัง 5 ปี เทรนด์ไหนรุ่ง เทรนด์ไหนร่วง. ปัญณิตา ชัยสนิทและคณะ (2554). การสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. (2562, 17 มิถุนายน). อีสปอร์ตไม่ใช่แค่กีฬาเด็กเล่น(เกม).

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. กว่าที่ “อีสปอร์ต” จะถูกเรียกว่า “กีฬา” ในบ้านเรา.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

(2561, 23 มีนาคม). กิดานันท์ มลิทอง. สรรค์สร้างหน้าเว็บและกราฟิกบนเว็บ. “รัฐบาล” ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้นคือผู้ที่จะให้ตำตอบ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

Gaming Esports. (2562, 23 กรกฎาคม). ผู้จัดการออนไลน์.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กีฬาอีสปอร์ต จัดงานแข่งชิงแชมป์ระดับประเทศครั้งแรก ก.ย. สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย. (2562, 5 กันยายน).

หลากหลายประเทศกว่า 26 ทีม พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ประเทศไทย. Esports มาแน่ในปีนี้ ด้วยตัวเลขการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์. โยธิน อยู่จงดี. (2562, 18 มีนาคม). อีสปอร์ต โอกาสใหม่ทางธุรกิจ.